Görme Engelliler

" Atık Pil Toplama Projesi "

Atık pillerin neden olduğu çevre kirliliğini minimize etmek amacıyla, atık pillerin geri kazanımı, doğal kaynakların verimli kullanımını artırmak için Atık pilleri naylon torba, karton kutu ya da kavanozlarda biriktirilerek, belediyelerin belirlediği toplama merkezlerinde bulunan atık pil kutularına atmalıyız.

NOT: Atık Pil Toplama Kutularımız Öğretmen Odasında mevcuttur.Tüm Öğrencilerimize duyurulur. 

.